Make your own free website on Tripod.com

Fonte Grande
Auga mineral natural

Fonte Grande auga mineral natural

 

A auga do acuifero do manantial Fonte Grande e un complemento ideal para regular e facilitar a digestión, en especial aquela dos productios lácteos.

A sua utilización está indicada e é especialmente beneficiosa e aconsellada para Dietas pobres en Sodio, e provechosa y recomendada para gente que padece hypertensión arterial.

A auga Mineral Natural Fonte Grande e unha agua de mineralización moi débil, confiríndolle esta propiedad e característica, unhas cualidades de finura, que son apreciables no paladar polo seu sabor e a sua finura, sindo por a sua baixa mineralización unha auga mineral natural moi fina e moi blanda.

A sua absorción po lo intestino e moi rápida e completa, provocando unha abundante diuresis.

Po lo seu baixo contido en sodio o organismo non a reten  po lo que no se produce ningún aumento de peso.

O seu PH alcaliniza a orina e evita a formación de litiasis ácidas.

Posue una mineralización moi débil e unha cantidad infima de residuo seco 34 mg/l e ésta característica: Facilita e axuda a o riñón a eliminar con mas facilidad as sustancias de desfeito.

O seu baixo contido de calcio da auga mineral natural do acuifero Fonte Grande facilita a utilización de esta auga mineral natural por todo o mundo, pero po lo seu valor de 0,9 mg/l, adquiere especial relevancia para aquellas personas que necesiten tratamiento das litiasis.Tamén pode ser utilizada por persoas que requiran de unha dieta restrictiva de este mineral.

A concentración de magnesio existente na auga Fonte Grande axuda a aportor unha cantidad de magnesio suficiente para mantener un complemento dunha dieta equilibrada para mantener un cuerpo san.

E de pobre contenido en sílice po lo que está indicada naqueles raros casos de litiasis por sílice.

Po lo seu contido nulo en sulfatos, non se producirá ninguna pérdida hídrica e de bicarbonato importantes que teñan efectos nocivos sobre determinadas litiasis.

Está especialmente indicada como un importante adyuvante dietético a o tratamiento de doentes hipertensos e cardiópatas.

Así mismo, pode utilizarse en todos os planes dietéticos de adelgazamento.

Send me your E-Mail comments or inquires, Enviame por E-Mail tus mensajes y comentarios.Envíame por E-Mail as túas enquisas e comentariosEnvía as tuas enquisas e mensaxes ao meu enderezo  E-MAIL:fontegrande@gmail.com

Home
Benvidos
Propiedades
Composición
Caracteristicas
Pedido de Información
Ofertas
Sons
Fonte Grande
Auga Mineral Natural
Enderezo
Prensa
Linguaxe
E_Mail

Ista mesma páxina pódese ver nos seguintes linguaxes:

         INGLÉS           CASTELÁN          GALEGO

          Did you know that the content of calcium of the Fonte Grande aquifer does not facilitates the formation or compound combination of mineral, it dilutes minerals naturally,but for this value of 0,9 mg/l, this water acquires special importance for those persons that need treatment of the calcic litiasis.acquire through leasing, the rights to exploit and commercialize the water of the aquifer Fonte Grande.          El Agua Mineral Natural Fonte Grande es un agua de mineralización muy débil, confiriéndole esta propiedad y característica, unas cualidades de finura, que son apreciables en el paladar por su sabor y su finura, siendo por su baja mineralización un agua mineral natural muy fina y blanda.            A auga do manancial Fonte Grande posue una mineralización moi débil e unha cantidad infima de residuo seco 34 mg/l e ésta característica: Facilita e axuda a o riñón a eliminar con mas facilidad as sustancias de desfeito.

Home Enderezo Benvida Propiedades Composición Caracteristicas Pedido de Información Ofertas Sons Fonte Grande Auga mineral natural Linguaxe E-Mail