Make your own free website on Tripod.com

Fonte Grande
Auga mineral natural

Fonte Grande auga mineral natural

 

Desde Fonte Grande damoslle a nosa cordial benvida ó noso Web no espacio Internet e temos o pracer de convidalo a que faga un pequeno percorrido polo noso espacio.

Saiba as posibilidades e oportunidades que lle estamos a ofrecer para adquirir na Coruña, Galicia, Spain, Europe, EU, un acuifero manancial, declarado conforme a Lexislación Española e Europea como auga mineral natural, con todos os permisos, licencias e dereitos mineiros, así como o dereito á súa utilización e ó seu aproveitamento outorgados polo Goberno Español, para explotar, envasar e comercializar as augas do acuifero manancial Fonte Grande.

Neste percorrido tamén poderá encontrar:

 1. Cales son as cualidades das augas pocedentes do noso acuifero-manancial
 2. As características das augas minerais procedentes do acuífero.
 3. A composición mineralóxica físico-química das súas augas.
 4. Onde se encontra o manantial ou acuífero
 5. Cales son as oportunidades que lle brindamos para:
  • Investir na explotación do acuífero.
  • Investir na fabricación e na producción.
  • Investir na comercialización.
  • Investir na distribución.
 1. E tamén as que se lle brindan para:
  • Adquirir perante alugamento, os dereitos de utilización, aproveitamento e explotación do acuifero.
  • Adquirir perante concesión os dereitos da utilización e aproveitamento das augas procedentes do manancial e os dereitos mineiros de explotación do acuifero manancial de Auga mineral natural Fonte Grande.
  • Adquirir perante cesión os dereitos de utilización, aproveitamento e explotación do acuifero.
  • Adquirir perante adquisición os dereitos da súa utilización e o aproveitamento do manancial e os dereitos mineiros da explotación do acuifero de Auga Mineral Natural Fonte Grande.

Send me your E-Mail comments or inquires, Enviame por E-Mail tus mensajes y comentarios.Envíame por E-Mail as túas enquisas e comentariosEnvía as tuas enquisas e mensaxes ao meu enderezo  E-MAIL:fontegrande@gmail.com

Home
Benvidos
Propiedades
Composición
Caracteristicas
Pedido de Información
Ofertas
Sons
Fonte Grande
Auga Mineral Natural
Enderezo
Prensa
Linguaxe
E_Mail

Ista mesma páxina pódese ver nos seguintes linguaxes:

         ENGLISH           CASTELLANO          GALEGO

          Acquire a legalized aquifer of natural mineral water, with all the Spanish Government Permits, licenses, mining rights, and authoritations to use, take advantage, commercialize and exploit the waters of the aquifer of Natural Mineral Water, Fonte Grande, in La Coruña, Galicia, Spain, Europe, EU.Great opportunities for investors in the bottling industry of natural mineral water          Se ofrece, en La Coruña, Galicia , ESPAÑA, a Empresas o Entidades que en período de Expansión o Ampliación, desean iniciar, ampliar, y/o mejorar su ámbito de negocio, invertir, y/o instalarse en Galicia, la posibilidad de adquirir por Cesión o por Concesión, los Derechos Mineros de Explotación y el Aprovechamiento de las Aguas Minerales Naturales del Manantial de Agua Mineral Natural Fonte Grande, para su envasado como Agua mineral Natural. Pueden ponerse en contacto con nosotros en cualquiera de las siguientes direcciones: Vales Villamarín 6-2º A Coruña 15006 ESPAÑA - La Iglesia, 3 Berreo-Trazo A Coruña, 15687 ESPAÑA            adquira na Coruña, Galicia, Spain, Europe, EU, un acuifero manancial, declarado conforme a Lexislación Española e Europea como auga mineral natural, con todos os permisos, licencias e dereitos mineiros, así como o dereito á súa utilización e ó seu aproveitamento outorgados polo Goberno Español, para explotar, envasar e comercializar as augas do acuifero manancial Fonte Grande.

Home Enderezo Benvida Propiedades Composición Caracteristicas Pedido de Información Ofertas Sons Fonte Grande Auga mineral natural Linguaxe E-Mail