Make your own free website on Tripod.com

Fonte Grande
Auga mineral natural

A auga mineral natural Fonte Grande polo seu baixo contido en Sodio (Na) está especialmente: Indicada para dietas pobres en Sodio (Na)

A Augua do acuifero do manantial Fonte Grande e un complemento ideal para regular e facilitar a digestión, en especial aquela dos productios lácteos.

A sua utilización está indicada e é especialmente beneficiosa e aconsellada para Dietas pobres en Sodio, e provechosa y recomendada para gente que padece hypertensión arterial.

A auga mineral natural Fonte Grande e unha agua de mineralización moi débil, confiríndolle esta propiedad e característica, unhas cualidades de finura, que son apreciables no paladar polo seu sabor e a sua finura, sindo por a sua baixa mineralización unha auga mineral natural moi fina e moi blanda.

A sua absorción po lo intestino e moi rápida e completa, provocando unha abundante diuresis.

Po lo seu baixo contido en sodio o organismo non a reten  po lo que no se produce ningún aumento de peso.

O seu PH alcaliniza a orina e evita a formación de litiasis ácidas.

Posue una mineralización moi débil e unha cantidad infima de residuo seco 34 mg/l e ésta característica: Facilita e axuda a o riñón a eliminar con mas facilidad as sustancias de desfeito.

O seu baixo contido de calcio da auga mineral natural do acuifero Fonte Grande facilita a utilización de esta auga mineral natural por todo o mundo, pero po lo seu valor de 0,9 mg/l, adquiere especial relevancia para aquellas personas que necesiten tratamiento das litiasis.Tamén pode ser utilizada por persoas que requiran de unha dieta restrictiva de este mineral.

A concentración de magnesio existente na augua Fonte Grande axuda a aportor unha cantidad de magnesio suficiente para mantener un complemento dunha dieta equilibrada para mantener un cuerpo san.

E de pobre contenido en sílice po lo que está indicada naqueles raros casos de litiasis por sílice.

Po lo seu contido nulo en sulfatos, non se producirá ninguna pérdida hídrica e de bicarbonato importantes que teñan efectos nocivos sobre determinadas litiasis.

Está especialmente indicada como un importante adyuvante dietético a o tratamiento de doentes hipertensos e cardiópatas.

Así mismo, pode utilizarse en todos os planes dietéticos de adelgazamento.

Send me your E-Mail comments or inquires, Enviame por E-Mail tus mensajes y comentarios.Envíame por E-Mail as túas enquisas e comentariosEnvía as tuas enquisas e mensaxes ao meu enderezo  E-MAIL:fontegrande@gmail.com

Home
Benvidos
Propiedades
Composición
Caracteristicas
Pedido de Información
Ofertas
Sons
Fonte Grande
Auga Mineral Natural
Enderezo
Prensa
Linguaxe
E_Mail

Ista mesma páxina pódese ver nos seguintes linguaxes:

         INGLÉS           CASTELÁN          GALEGO

          Did you know that the absorption of the natural mineral water Fonte Grande by the intestine is very rapid and complete, provoking an abundant and fast diuresis.take advantage, commercialize and exploit the waters of the aquifer of Natural Mineral Water, Fonte Grande, in La Coruña, Galicia, Spain, Europe, EU.          El Agua Mineral Natural Fonte Grande es un agua de mineralización muy débil, confiriéndole esta propiedad y característica, unas cualidades de finura, que son apreciables en el paladar por su sabor y su finura, siendo por su baja mineralización un agua mineral natural muy fina y blanda.            O seu baixo contido de calcio da auga mineral natural do acuifero Fonte Grande facilita a utilización de esta auga mineral natural por todo o mundo, pero po lo seu valor de 0,9 mg/l, adquiere especial relevancia para aquellas personas que necesiten tratamiento das litiasis.Tamén pode ser utilizada por persoas que requiran de unha dieta restrictiva de este mineral. Adquira na Coruña, Galicia, Spain, Europe, EU, un acuifero manancial, declarado conforme a Lexislación Española e Europea como auga mineral natural, con todos os permisos, licencias e dereitos mineiros, así como o dereito á súa utilización e ó seu aproveitamento outorgados polo Goberno Español, para explotar, envasar e comercializar as augas do acuifero manancial Fonte Grande.

Home Enderezo Benvida Propiedades Composición Caracteristicas Pedido de Información Ofertas Sons Fonte Grande Auga mineral natural Linguaxe E-Mail