Make your own free website on Tripod.com

Fonte Grande
Auga mineral natural

Fonte Grande auga mineral natural

Manancial de Auga Mineral Natural

Ofrécese, na Coruña, Galicia, ESPAÑA, a Empresas ou Entidades que en período de Expansión ou Ampliación, desexen iniciar, ampliar, mellorar o seu ámbito de negocio, investir, e instalarse en Galicia, a posibilidade de adquirir por Cesión ou por Concesión, os Dereitos Mineiros de Explotación e ó Aproveitamento das Augas Minerais Naturais do Manancial de Auga Mineral Natural "Fonte Grande", para o seu envasado como Auga mineral natural, que entre outras posue as siguientes características e denominacións:

Mineralización moi débil,

Auga moi fina (Branda),

Indicada para dietas pobres en Sodio,

Para adquirir unha información máis detallada sobre a situación do acuifero manancial, Fonte Grande, que por un dos seus sitios de afloramento, ten un caudal continuado de máis de 12.000 l/h, así como para conoscer as características e propiedades das augas do manancial "Fonte Grande", e tamén para a presentación e envío das súas propostas, poden dirixirse a calquera dos siguintes enderezos:

Vales Villamarín 6-2º La Coruña 15006 ESPAÑA

La Iglesia, 3 Berreo-Trazo La Coruña, 15687 ESPAÑA

Tel.-   34  981 29 43 35

          34  981 69 15 59

E-MAIL:mfsendon@gmail.com

Home
Benvidos
Propiedades
Composición
Caracteristicas
Pedido de Información
Ofertas
Sons
Fonte Grande
Auga Mineral Natural
Enderezo
Prensa
Linguaxe
E_Mail

Iista mesma páxina pódese ver nos seguintes linguaxes:

         INGLÉS           CASTELÁN          GALEGO

          We offer to Companies or Entities that in period of Expansion or Ampliation,  want to begin, to enlarge, and/or to improve their Business environment, to invest, and  be settled in Galicia, the possibility to acquire for Surrender, for Leasing, or for Concession, the Mining Rights of Exploitation and Use of The Natural Mineral Waters of the Spring-Aquifer Fonte Grande, for being bottled as Natural Mineral WaterIf you want to be settled in Galicia, we offer you the possibility to acquire for Surrender, for Leasing, or for Concession, the Mining Rights of Exploitation and Use of The Natural Mineral Waters of the Spring-Aquifer Fonte Grande, for being bottled as Natural Mineral Water          El Agua Mineral Natural Fonte Grande es un agua de mineralización muy débil, confiriéndole esta propiedad y característica, unas cualidades de finura, que son apreciables en el paladar por su sabor y su finura, siendo por su baja mineralización un agua mineral natural muy fina y blanda.            adquira na Coruña, Galicia, Spain, Europe, EU, un acuifero manancial, declarado conforme a Lexislación Española e Europea como auga mineral natural, con todos os permisos, licencias e dereitos mineiros, así como o dereito á súa utilización e ó seu aproveitamento outorgados polo Goberno Español, para explotar, envasar e comercializar as augas do acuifero manancial Fonte Grande.

Home Enderezo Benvida Propiedades Composición Caracteristicas Pedido de Información Ofertas Sons Fonte Grande Auga mineral natural Linguaxe E-Mail