Make your own free website on Tripod.com

Fonte Grande
Auga mineral natural

Sabia vostede que a oxidabilidad (MnO4K) (O2) e unha das cualidades e caracteristicas principales das augas minerales naturales do manancial Fonte Grande e equivalente a 0,4 mg/l

OFRÉCESE a Empresas ou Entidades que en período de Expansión ou Ampliación, desexen iniciar, ampliar e/ou mellorar o seu ámbito de negocio, investir e/ou instalarse en Galicia, a posibilidade de adquirir por Alugamento, Cesión ou por Concesión, os Dereitos Mineiros da Explotación e Aproveitamento da Auga Mineral Natural do Manancial de Auga Mineral Natural "Fonte Grande", para o seu envasado preferentemente como Auga mineral Natural.

 • O investimento poderase realizar de dúas maneiras diferentes, ben indirectamente e como partícipe das diversas facetas do proceso de elaboración e comercialización:
  • Explotación do acuífero.
  • Fabricación e Producción.
  • Comercialización.
  • Distribución.
 • Ou como partícipe directo e Xestor de todo o proceso da explotación do acuífero manancial de Auga mineral natural Fonte Grande, mediante algunha das seguintes opcions:
  • Adquirir mediante alugamento, os dereitos da utilización, aproveitamento e explotación do manancial - acuífero.
  • Adquirir mediante concesión os dereitos da utilización e aproveitamento do manancial e tamén os dereitos mineiros da explotación do acuífero manancial de Auga mineral natural Fonte Grande.
  • Adquirir mediante cesión os dereitos de utilización, aproveitamento, e explotación do acuífero.
  • Adquirir mediante adquisición os dereitos da sua utilización e aproveitamento do manancial e os dereitos mineiros de explotación do acuífero manancial de Auga Mineral Natural Fonte Grande.

Send me your E-Mail comments or inquires, Enviame por E-Mail tus mensajes y comentarios.Envíame por E-Mail as túas enquisas e comentariosEnvía as tuas enquisas e mensaxes ao meu enderezo  E-MAIL:fontegrande@gmail.com

Home
Benvidos
Propiedades
Composición
Caracteristicas
Pedido de Información
Ofertas
Sons
Fonte Grande
Auga Mineral Natural
Enderezo
Prensa
Linguaxe
E_Mail

Ista mesma páxina pódese ver nos seguintes linguaxes:

         INGLÉS           CASTELÁN          GALEGO

          Did you know that the investments could be accomplished in two different ways, indirectly and as a direct participant of the various proccesses, stages and facets of the elaboration, bottling and marketing processThe natural mineral water Fonte Grande facilitates and helps the kidney to delete with extreme facility the organism waste substances.          Se ofrece, en La Coruña, Galicia , ESPAÑA, a Empresas o Entidades que en período de Expansión o Ampliación, desean iniciar, ampliar, y/o mejorar su ámbito de negocio, invertir, y/o instalarse en Galicia, la posibilidad de adquirir por Cesión o por Concesión, los Derechos Mineros de Explotación y el Aprovechamiento de las Aguas Minerales Naturales del Manantial de Agua Mineral Natural Fonte Grande, para su envasado como Agua mineral Natural.            adquira na Coruña, Galicia, Spain, Europe, EU, un acuifero manancial, declarado conforme a Lexislación Española e Europea como auga mineral natural, con todos os permisos, licencias e dereitos mineiros, así como o dereito á súa utilización e ó seu aproveitamento outorgados polo Goberno Español, para explotar, envasar e comercializar as augas do acuifero manancial Fonte Grande.

Home Enderezo Benvida Propiedades Composición Caracteristicas Pedido de Información Ofertas Sons Fonte Grande Auga mineral natural Linguaxe E-Mail