Make your own free website on Tripod.com

Fonte Grande
Auga mineral natural

A auga mineral natural Fonte Grande po lo seu baixo contido de Calcio (Ca) e Magnesio (Mg) ha de calificarse como un auga moi fina (Blanda)

 • As análisis realizadas demostran unha composición Físico-Química fiable e estable, cuns valores constantes e moi similares na sua composición minerolóxica e físico química durante todas as épocas do ano.

 • É digno de ter en conta a estable composición sódica do Acuífero-Manancial de Auga mineral natural Fonte Grande, que na súa composición só presenta 5,8 mg/l de Sodio (Na).

 • Conferíndolle ó seu cantido cuanquitativo de 5,8 mg/l de sodio unhas características moi superiores e unhas propiedades salutíferas maiores que calquera das augas que actualmente están hoxe no mercado.

 • Chama a atención que desde as primeras análises feitas, a sua composición físico-quimica manifestase con continuidade e constancia os mesmos ou valores moi similares.

 • Esta constancia é indicativa da excelente cualidade do acuífero.

 • Os parámetros, valores e resultados da súa composición en minerais poñen de manifesto as constantes e beneficiosas caracteristicas que posúe:

  1. A Auga do acuífero do manancial Fonte Grande é un complemento ideal para regular e facilitar a dixestión, en especial a dos productos lácteos.

  2. A súa utilización está indicada e é especialmente beneficiosa e aconsellada para aquelas Dietas que teñen restrinxido o seu contido en Sodio, e tamén é moi beneficiosa para aquelas persoas que teñen doenzas coronarias, ou que sofren de hypertensión.

  3. Facilita e axuda ao ril a eliminar con máis facilidade as substancias de refugallo do organismo.

  4. A Auga Mineral Natural Fonte Grande é un auga de mineralización moi feble e moi débil, conferíndolle esta propiedade e característica, unhas cualidades de finura, que xa son apreciables inmediatamente no padal polo seu sabor e a súa finura, sendo pola sua baixa mineralización unha auga mineral natural moi fina e moi branda.

 • Send me your E-Mail comments or inquires, Enviame por E-Mail tus mensajes y comentarios.Envíame por E-Mail as túas enquisas e comentariosEnvía as tuas enquisas e mensaxes ao meu enderezo  E-MAIL:fontegrande@gmail.com

  Home
  Benvidos
  Propiedades
  Composición
  Caracteristicas
  Pedido de Información
  Ofertas
  Sons
  Fonte Grande
  Auga Mineral Natural
  Enderezo
  Prensa
  Linguaxe
  E_Mail

  Ista mesma páxina pódese ver nos seguintes linguaxes:

           INGLÉS           CASTELÁN          GALEGO

            The natural mineral water Fonte Grande is indicated and is especially beneficial and advised for people that requires poor Diets in Sodium, and is also beneficial for people suffering the ailment of essential hypertensionThe natural mineral water Fonte Grande facilitates and helps the kidney to delete with extreme facility the organism waste substances.          El Agua del acuífero del manantial Fonte Grande es un complemento ideal para regular y facilitar la digestión, en especial de los lácteos.Su utilización está indicada y es especialmente beneficiosa y aconsejada para Dietas pobres en Sodio, provechosa y recomendada para gente que padece hypertensión arterial, Facilita y ayuda al riñón a eliminar con mas facilidad las sustancias de desecho. El Agua Mineral Natural Fonte Grande es un agua de mineralización muy débil, confiriéndole esta propiedad y característica, unas cualidades de finura, que son apreciables en el paladar por su sabor y su finura, siendo por su baja mineralización un agua mineral natural muy fina y blanda            A súa utilización está indicada e é especialmente beneficiosa e aconsellada para aquelas Dietas que teñen restrinxido o seu contido en Sodio, e tamén é moi beneficiosa para aquelas persoas que teñen doenzas coronarias, ou que sofren de hypertensión.

  Home Enderezo Benvida Propiedades Composición Caracteristicas Pedido de Información Ofertas Sons Fonte Grande Auga mineral natural Linguaxe E-Mail