Make your own free website on Tripod.com

Fonte Grande
Auga mineral natural

A auga mineral natural Fonte Grande po lo seu baixo contido de Calcio (Ca) e Magnesio (Mg) ha de calificarse como un auga moi fina (Blanda)

 • Análise Química:
 • sodio=5,8

   • O seu contido en sodio (Na) é un dos máis baixos encontrados nas augas que actualmente se comercializan. Isto a define como unha auga hiponatrémica, moi útil para doentes con litiase cálcica idiopática e particularmente para aqueles que padecen hipercalciuria. A absorción polo intestino é moi rápida e completa provocando unha abundante diurese. Esta falta de sodio fai que o organismo non reteña a auga polo que non se produce ningún aumento de peso.

  temperatura=11,7

   • A temperatura da súa saída, afloramento natural do manancial Fonte Grande, é de 11,7ª Centígrados.

  PH=6,4

   • O seu PH alcaliniza a urina e evita a formación de litiases acedas.

  CALCIO=0,9

   • O contido de calcio do acuífero Fonte Grande facilita a utilización de estas augas minerais naturais por todo o mundo, pero polo seu valor de 0,9 mg/l, adquire especial importancia para aquelas persoas que necesiten tratamentos paras as litiases. Tamén pode ser utilizada por aquelas persoas que requieren dunha dieta restrictiva neste mineral.

  MAGNESIO=0,9

   • A concentración de magnesio existente na auga Fonte Grande aporta unha cantidade de magnesio suficiente como complemento dunha dieta equilibrada para manter un corpo san.

  SILICE=9,1

   • É de pobre contido en sílice polo que está indicada naqueles raros casos de litiase por sílice.

  cloruro.gif (2311 bytes)bicarbonato.gif (2269 bytes)oxidabilidad.gif (2855 bytes)sodio.gif (2496 bytes)ph.gif (1318 bytes)

  calcio.gif (2297 bytes)potasio.gif (2353 bytes)silice.gif (2620 bytes)magnesio.gif (2123 bytes)temperat.gif (1343 bytes)

  SULFATOS=0
   • Polo seu contido nulo en sulfatos, non se producirá ningunha perda hídrica e de bicarbonatos importantes que teñan efectos nocivos para o organismo.

 • Podemos resumir que a principal diferencia deste auga con respecto ás outras existentes é o equilibrio da súa composición mineral e o seu baixo contido en sodio.

 • Neste aspecto, está especialmente indicada como un importante adxuvante dietético no tratamiento de doentes hipertensos e cardiópatas.

  Así mesmo, e por estas características, está indicada en todos os planos dietéticos de adelgazamento.

 • Send me your E-Mail comments or inquires, Enviame por E-Mail tus mensajes y comentarios.Envíame por E-Mail as túas enquisas e comentariosEnvía as tuas enquisas e mensaxes ao meu enderezo  E-MAIL:fontegrande@gmail.com

  Home
  Benvidos
  Propiedades
  Composición
  Caracteristicas
  Pedido de Información
  Ofertas
  Sons
  Fonte Grande
  Auga Mineral Natural
  Enderezo
  Prensa
  Linguaxe
  E_Mail

  Ista mesma páxina pódese ver nos seguintes linguaxes:

           INGLÉS           CASTELÁN          GALEGO

            Did you know that the natural mineral water Fonte Grande, for its void content in sulfate does not combine with any other carbonate that may produce harmful effects on any body processes.The sodium content (Na) is one of the lowest that can be found in all the waters that are currently marketed. This caracteristic defines this as hiponatremic water, very useful for patient that suffer any kind of disease of hypercalcuriam. The absorption of this water by the intestine is very rapid and complete thus provoking an abundant diuresis. This lack of sodium, causes not water or liquid retention in the organism, and does not produce any increase in body weight.          El contenido de sodio (Na) es uno de los bajos encontrados en las aguas que actualmente se comercializan. Esto la define como agua hiponatrémica , muy útil para pacientes con litiasis cálcica idiopática y particularmente para aquellos que padecen hipercalciuria. Su absorción por el intestino es muy rápida y completa provocando una abundante diuresis. Esta falta de sodio hace que el organismo no la retenga por lo que no se produce ningún aumento de peso.            O seu contido en sodio (Na) é un dos máis baixos encontrados nas augas que actualmente se comercializan. Isto a define como unha auga hiponatrémica, moi útil para doentes con litiase cálcica idiopática e particularmente para aqueles que padecen hipercalciuria. A absorción polo intestino é moi rápida e completa provocando unha abundante diurese. Esta falta de sodio fai que o organismo non reteña a auga polo que non se produce ningún aumento de peso.

  Home Enderezo Benvida Propiedades Composición Caracteristicas Pedido de Información Ofertas Sons Fonte Grande Auga mineral natural Linguaxe E-Mail