Make your own free website on Tripod.com

Great opportunities for investors in the bottling industry of natural mineral water Fonte Grande in A Coruña, Galicia, Spain, Europe, EU. Grandes oportunidades de inversión en la industria del embotellado y envasado del agua mineral natural Fonte Grande, en A Coruña, Galicia, España, Europa, EU. Oportunidades de investimento na industria do envasado e comercialización da auga mineral natural Fonte Grande, na Coruña, Galicia, España, Europa, EU.

Fonte Grande

Agua Mineral Natural

Manancial de Auga Mineral Natural

Ofrécese, na Coruña, Galicia, ESPAÑA, a Empresas ou Entidades que en período de Expansión ou Ampliación, desexen iniciar, ampliar, mellorar o seu ámbito de negocio, investir, e instalarse en Galicia, a posibilidade de adquirir por Cesión ou por Concesión, os Dereitos Mineiros de Explotación e ó Aproveitamento das Augas Minerais Naturais do Manancial de Auga Mineral Natural "Fonte Grande", para o seu envasado como Auga mineral natural, que entre outras posue as siguientes características e denominacións:

Mineralización moi débil,

Auga moi fina (Branda),

Indicada para dietas pobres en Sodio,

Para adquirir unha información máis detallada sobre a situación do acuifero manancial, Fonte Grande, que por un dos seus sitios de afloramento, ten un caudal continuado de máis de 10.000 l/h, así como para conoscer as características e propiedades das augas do manancial "Fonte Grande", e tamén para a presentación e envío das súas propostas, poden dirixirse a calquera dos siguintes enderezos:

Vales Villamarín 6-2º La Coruña 15006 ESPAÑA

La Iglesia, 3 Berreo-Trazo La Coruña, 15687 ESPAÑA

Tel.-   34  981 29 43 35

          34  981 69 15 59

E-MAIL:mfsendon@gmail.com

Fonte Grande, Auga mineral natural, si vostede se encontra nunha páxina fora dos frames, o está nunha páxina sin referencias visuals, seleccione este enlace para voltar a páxina principal