Make your own free website on Tripod.com

Great opportunities for investors in the bottling industry of natural mineral water Fonte Grande in A Coruña, Galicia, Spain, Europe, EU. Grandes oportunidades de inversión en la industria del embotellado y envasado del agua mineral natural Fonte Grande, en A Coruña, Galicia, España, Europa, EU. Oportunidades de investimento na industria do envasado e comercialización da auga mineral natural Fonte Grande, na Coruña, Galicia, España, Europa, EU.

Fonte Grande

Auga Mineral Natural

 

OFRÉCESE a Empresas ou Entidades que en período de Expansión ou Ampliación, desexen iniciar, ampliar e/ou mellorar o seu ámbito de negocio, investir e/ou instalarse en Galicia, a posibilidade de adquirir por Alugamento, Cesión ou por Concesión, os Dereitos Mineiros da Explotación e Aproveitamento da Auga Mineral Natural do Manancial de Auga Mineral Natural "Fonte Grande", para o seu envasado preferentemente como Auga mineral Natural.
 • O investimento poderase realizar de dúas maneiras diferentes, ben indirectamente e como partícipe das diversas facetas do proceso de elaboración e comercialización:
  • Explotación do acuífero.
  • Fabricación e Producción.
  • Comercialización.
  • Distribución.
 • Ou como partícipe directo e Xestor de todo o proceso da explotación do acuífero manancial de Auga mineral natural Fonte Grande, mediante algunha das seguintes opcions:
  • Adquirir mediante alugamento, dos dereitos da utilización, aproveitamento e explotación do manancial - acuífero.
  • Adquirir mediante concesión os dereitos da utilización e aproveitamento do manancial e tamén os dereitos mineiros da explotación do acuífero manancial de Auga mineral natural Fonte Grande.
  • Adquirir mediante cesión os dereitos de utilización, aproveitamento, e explotación do acuífero.
  • Adquirir mediante adquisición os dereitos da sua utilización e aproveitamento do manancial e os dereitos mineiros de explotación do acuífero manancial de Auga Mineral Natural Fonte Grande.

Send me your E-Mail comments or inquires, Enviame por E-Mail tus mensajes y comentarios.Envíame por E-Mail as túas enquisas e comentariosEnvía as tuas mensaxes e enquisas ao meu enderezo E-MAIL:fontegrande@gmail.com

Fonte Grande, Auga mineral natural, si vostede se encontra nunha páxina fora dos frames, o está nunha páxina sin referencias visuals, seleccione este enlace para voltar a páxina principal