Make your own free website on Tripod.com

Home

Benvidos

Propiedades

Composición

Características
Pedido de información
Ofertas
Música
Auga mineral natural
Fonte Grande
Linguaxe
Email
Enderezo
Prensa

  Galego

Fonte Grande
Auga mineral natural

Fonte Grande auga mineral natural

 

Desde Fonte Grande damoslle a nosa cordial benvida ó noso Web no espacio Internet e temos o pracer de convidalo a que faga un pequeno percorrido polo noso espacio.

Saiba as posibilidades e oportunidades que lle estamos a ofrecer para adquirir na Coruña, Galicia, Spain, Europe, EU, un acuifero manancial, declarado conforme a Lexislación Española e Europea como auga mineral natural, con todos os permisos, licencias e dereitos mineiros, así como o dereito á súa utilización e ó seu aproveitamento outorgados polo Goberno Español, para explotar, envasar e comercializar as augas do acuifero manancial Fonte Grande.

Neste percorrido tamén poderá encontrar:

  1. Cales son as cualidades das augas pocedentes do noso acuifero-manancial
  2. As características das augas minerais procedentes do acuífero.
  3. A composición mineralóxica físico-química das súas augas.
  4. Onde se encontra o manantial ou acuífero
  5. Cales son as oportunidades que lle brindamos para:
  1. E tamén as que se lle brindan para:

Send me your E-Mail comments or inquires, Enviame por E-Mail tus mensajes y comentarios.Envíame por E-Mail as túas enquisas e comentariosEnvía as tuas enquisas e mensaxes ao meu enderezo  E-MAIL:fontegrande@gmail.com


Ista mesma páxina pódese ver nos seguintes linguaxes:

         ENGLISH           CASTELÁN          GALEGO

          Acquire a legalized aquifer of natural mineral water, with all the Spanish Government Permits, licenses, mining rights, and authoritations to use, take advantage, commercialize and exploit the waters of the aquifer of Natural Mineral Water, Fonte Grande, in La Coruña, Galicia, Spain, Europe, EU.Great opportunities for investors in the bottling industry of natural mineral water          Se ofrece, en La Coruña, Galicia , ESPAÑA, a Empresas o Entidades que en período de Expansión o Ampliación, desean iniciar, ampliar, y/o mejorar su ámbito de negocio, invertir, y/o instalarse en Galicia, la posibilidad de adquirir por Cesión o por Concesión, los Derechos Mineros de Explotación y el Aprovechamiento de las Aguas Minerales Naturales del Manantial de Agua Mineral Natural Fonte Grande, para su envasado como Agua mineral Natural. Pueden ponerse en contacto con nosotros en cualquiera de las siguientes direcciones: Vales Villamarín 6-2º  A Coruña 15006 ESPAÑA  -  La Iglesia, 3 Berreo-Trazo A Coruña, 15687 ESPAÑA            adquira na Coruña, Galicia, Spain, Europe, EU, un acuifero manancial, declarado conforme a Lexislación Española e Europea como auga mineral natural, con todos os permisos, licencias e dereitos mineiros, así como o dereito á súa utilización e ó seu aproveitamento outorgados polo Goberno Español, para explotar, envasar e comercializar as augas do acuifero manancial Fonte Grande.

Home Propiedades Composición Características Pedido de  información Ofertas Música Email Fonte Grande Linguaxe