Make your own free website on Tripod.com

Home

Benvidos

Propiedades

Composición

Características
Pedido de información
Ofertas
Música
Auga mineral natural
Fonte Grande
Linguaxe
Email
Enderezo
Prensa

   gaenblanco  

Fonte Grande
Auga mineral natural

Fonte Grande auga mineral natural

A auga do acuifero do manantial Fonte Grande e un complemento ideal para regular e facilitar a digestión, en especial aquela dos productios lácteos.

A sua utilización está indicada e é especialmente beneficiosa e aconsellada para Dietas pobres en Sodio, e beneficiosa para gente hipertensa.

A auga Mineral Natural Fonte Grande e unha agua de mineralización moi débil, confiríndolle esta propiedad e característica, unhas cualidades de finura, que son apreciables no paladar polo seu sabor e a sua finura, sindo por a sua baixa mineralización unha auga mineral natural moi fina e moi blanda.

A sua absorción po lo intestino e moi rápida e completa, provocando unha abundante diuresis.

Po lo seu baixo contido en sodio o organismo non a reten  po lo que no se produce ningún aumento de peso.

O seu PH alcaliniza a orina e evita a formación de litiasis ácidas.

Posue una mineralización moi débil e unha cantidad infima de residuo seco 34 mg/l e ésta característica: Facilita e axuda a o riñón a eliminar con mas facilidad as sustancias de desfeito.

O seu baixo contido de calcio da auga mineral natural do acuifero Fonte Grande facilita a utilización de esta auga mineral natural por todo o mundo, pero po lo seu valor de 0,9 mg/l, adquiere especial importancia para aquella personas que necesiten tratamiento das litiasis.Tamén pode ser utilizada por persoas que requiran de unha dieta restrictiva de este mineral.

A concentración de magnesio existente na auga Fonte Grande axuda a aportor unha cantidad de magnesio suficiente para mantener un complemento dunha dieta equilibrada para mantener un cuerpo san.

E de pobre contenido en sílice po lo que está indicada naqueles raros casos de litiasis por sílice.

Po lo seu contido nulo en sulfatos, non se producirá ninguna pérdida hídrica e de bicarbonato importantes que teñan efectos nocivos sobre determinadas litiasis.

Está especialmente indicada como un importante adyuvante dietético a o tratamiento de doentes hipertensos e cardiópatas.

Así mismo, pode utilizarse en todos os planes dietéticos de adelgazamento.

Send me your E-Mail comments or inquires, Enviame por E-Mail tus mensajes y comentarios.Envíame por E-Mail as túas enquisas e comentariosEnvía as tuas enquisas e mensaxes ao meu enderezo  E-MAIL:fontegrande@gmail.com


                        Ista mesma páxina pódese ver nos seguintes linguaxes:

                     INGLÉS           CASTELÁN          GALEGO

          Know the chances and opportunities that we are offering to acquire a legalized aquifer of natural mineral water, with all the Spanish Government Permits, licenses, mining rights, and authoritations to use, take advantage, commercialize and exploit the waters of the aquifer of Natural Mineral Water, Fonte Grande, in La Coruña, Galicia, Spain, Europe, EU.Great opportunities for investors in the bottling industry of natural mineral water          Se ofrece, una oportunidad única para invertir en La Coruña, Galicia , ESPAÑA, a Empresas o Entidades que en período de Expansión o Ampliación, desean iniciar, ampliar, y/o mejorar su ámbito de negocio, invertir, y/o instalarse en Galicia, la posibilidad de adquirir por Cesión o por Concesión, los Derechos Mineros de Explotación y el Aprovechamiento de las Aguas Minerales Naturales del Manantial de Agua Mineral Natural Fonte Grande, para su envasado como Agua mineral Natural.            adquira na Coruña, Galicia, Spain, Europe, EU, un acuifero manancial, declarado conforme a Lexislación Española e Europea como auga mineral natural, con todos os permisos, licencias e dereitos mineiros, así como o dereito á súa utilización e ó seu aproveitamento outorgados polo Goberno Español, para explotar, envasar e comercializar as augas do acuifero manancial Fonte Grande.

Home Propiedades Composición Características Pedido de  información Ofertas Música Email Fonte Grande Linguaxe