Make your own free website on Tripod.com

Great opportunities for investors in the bottling industry of natural mineral water Fonte Grande in A Coruña, Galicia, Spain, Europe, EU. Grandes oportunidades de inversión en la industria del embotellado y envasado del agua mineral natural Fonte Grande, en A Coruña, Galicia, España, Europa, EU. Oportunidades de investimento na industria do envasado e comercialización da auga mineral natural Fonte Grande, na Coruña, Galicia, España, Europa, EU.

Fonte Grande

auga mineral natural

Manancial de Auga Mineral Natural

Ofrécese, na Coruña, Galicia, ESPAÑA, a Empresas ou Entidades que en período de Expansión ou Ampliación, desexen iniciar, ampliar, mellorar o seu ámbito de negocio, investir, e instalarse en Galicia, a posibilidade de adquirir por Cesión ou por Concesión, os Dereitos Mineiros de Explotación e Aproveitamento das Augas Minerais Naturais do Manancial de Auga Mineral Natural "Fonte Grande", para o seu envasado como Auga mineral natural, que posue as siguientes características:

Mineralización moi débil, auga moi fina (Branda), indicada para dietas pobres en Sodio, cun caudal de afloramento continuado superior a 12.000 litros/hora.

Para adquirir unha información máis detallada sobre a situación, características e propiedades do manancial "Fonte Grande", así como para a presentación e envío de propostas, poden dirixirse a:

Vales Villamarín 6-2º La Coruña 15006 ESPAÑA

La Iglesia, 3 Berreo-Trazo La Coruña, 15687 ESPAÑA

Send me your E-Mail comments or inquires, Enviame por E-Mail tus mensajes y comentarios.Envíame por E-Mail as túas enquisas e comentariosEnvía as tuas enquisas e mensaxes ao meu enderezo E-MAIL:fontegrande@gmail.com

Fonte Grande, Auga mineral natural, si vostede se encontra nunha páxina fora dos frames, o está nunha páxina sin referencias visuals, seleccione este enlace para voltar a páxina principal