Make your own free website on Tripod.com

  Características

Fonte Grande

Auga Mineral Natural


 1. (As análisis realizadas demostran unha composición Físico-Química fiable e estable, cuns valores constantes e moi similares na sua composición minerolóxica e físico química durante todas as épocas do ano.

 2. É digno de ter en conta a estable composición sódica do Acuífero-Manancial de Auga mineral natural Fonte Grande, que na súa composición só presenta 5,8 mg/l de Sodio (Na).

 3. Conferíndolle ó seu cantido cuanquitativo de 5,8 mg/l de sodio unhas características moi superiores e unhas propiedades salutíferas maiores que calquera das augas que actualmente están hoxe no mercado.

 4. Chama a atención que desde as primeras análises feitas, a sua composición físico-quimica manifestase con continuidade e constancia os mesmos ou valores moi similares.

 5. Esta constancia é indicativa da excelente cualidade do acuífero.

 6. Os parámetros, valores e resultados da súa composición en minerais poñen de manifesto as constantes e beneficiosas caracteristicas que posúe:

  1. A Auga do acuífero do manancial Fonte Grande é un complemento ideal para regular e facilitar a dixestión, en especial a dos productos lácteos.

  2. A súa utilización está indicada e é especialmente beneficiosa e aconsellada para aquelas Dietas que teñen restrinxido o seu contido en Sodio, e tamén é moi beneficiosa para aquelas persoas que teñen doenzas coronarias, ou que sofren de hypertensión.

  3. Facilita e axuda ao ril a eliminar con máis facilidade as substancias de refugallo do organismo.

  4. A Auga Mineral Natural Fonte Grande é un auga de mineralización moi feble e moi débil, conferíndolle esta propiedade e característica, unhas cualidades de finura, que xa son apreciables inmediatamente no padal polo seu sabor e a súa finura, sendo pola sua baixa mineralización unha auga mineral natural moi fina e moi branda.

Send me your E-Mail comments or inquires, Enviame por E-Mail tus mensajes y comentarios.Envíame por E-Mail as túas enquisas e comentariosEnvía as tuas enquisas e mensaxes ao meu enderezo de E-MAIL:Fontegrande@Gmail.com

Fonte Grande, Auga mineral natural, si vostede se encontra nunha páxina fora dos frames, o está nunha páxina sin referencias visuals, seleccione este enlace para voltar a páxina principal