Make your own free website on Tripod.com

Fonte Grande

Auga Mineral Natural

 Desde Fonte Grande damoslle a nosa cordial benvida ó noso Web no espacio Internet e temos o pracer de convidalo a que faga un pequeno percorrido polo noso espacio.

Saiba as posibilidades e oportunidades que lle estamos a ofrecer para adquirir na Coruña, Galicia, Spain, Europe, EU, un acuifero manancial, declarado conforme a Lexislación Española e Europea como auga mineral natural, con todos os permisos, licencias e dereitos mineiros, así como o dereito á súa utilización e ó seu aproveitamento outorgados polo Goberno Español, para explotar, envasar e comercializar as augas do acuifero manancial Fonte Grande.

Neste percorrido tamén poderá encontrar:

 1. Cales son as cualidades das augas pocedentes do noso acuifero-manancial
 2. As características das augas minerais procedentes do acuífero.
 3. A composición mineralóxica físico-química das súas augas.
 4. Onde se encontra o manantial ou acuífero
 5. Cales son as oportunidades que lle brindamos para:
  • Investir na explotación do acuífero.
  • Investir na fabricación e na producción.
  • Investir na comercialización.
  • Investir na distribución.
 1. E tamén as que se lle brindan para:
  • Adquirir perante alugamento, os dereitos de utilización, aproveitamento e explotación do acuifero.
  • Adquirir perante concesión os dereitos da utilización e aproveitamento das augas procedentes do manancial e os dereitos mineiros de explotación do acuifero manancial de Auga mineral natural Fonte Grande.
  • Adquirir perante cesión os dereitos de utilización, aproveitamento e explotación do acuifero.
  • Adquirir perante adquisición os dereitos da súa utilización e o aproveitamento do manancial e os dereitos mineiros da explotación do acuifero de Auga Mineral Natural Fonte Grande.
  • Send me your E-Mail comments or inquires, Enviame por E-Mail tus mensajes y comentarios.Envíame por E-Mail as túas enquisas e comentariosEnvía os tuas enquisas e mensaxes a miña dirección de E-MAIL:fontegrande@gmail.com

 

Fonte Grande, Auga mineral natural, si vostede se encontra nunha páxina fora dos frames, o está nunha páxina sin referencias visuals, seleccione este enlace para voltar a páxina principal